Често задавани въпроси

Настройки на оферти

Въпроси свързани с настройките на офертите.
Това е валутата в която ще се визуализират цените на офертите ви в сайта.
Въведете курс за преизчисляване на Евро
Брой оферти за показване в менюто Топ оферти
Брой на оферти за показване в менюто "Свързани оферти". Менюто се показва САМО при разглеждане на някоя оферта и свързва офертите по цена.
Задаване на число, отговарящо на равностойността във валутата на офертата, в рамкиите, на което да се показват свързаните оферти.

Например:
При разглеждане от потребителя на оферта с цена 1000 лв. и зададено ограничение от 100 лв. (въведена стойността 100 в полето), всички оферти с цени между 900 и 1100 лв. ще се покажат в менюто "Свързани оферти".

Забележка: Функцията за "Свързани оферти" работи само по критерий цена.
Избор на вариант за визуализиране на списъка с оферти в сайта Ви.
Скриване/показване на данните за брокера, отговарящ за конкретната оферта, видим в списъка с оферти на сайта Ви.
Брой оферти на страница в списъка с оферти.
Избор на валута, в която да се показват офертите в списъка с оферти.
Скриване/показване на основните характеристики на конкретна оферта в списъка с оферти.
Общи настройки за страницата с преглед на оферта.
Включване/изключване на галерията със снимки.