Често задавани въпроси

Настройки на дизайна

Въпроси свързани с настройките на дизайна на сайта.
Предпочитана цветова схема, с която потребителите да виждат сайта Ви.
Задаване на съответен цвят на фона на сайта Ви, видим за потребителите.
Избор на изглед на хедър (горната част на сайта Ви).
Задаване на цвят на хедъра (горната част на сайта Ви).
Задаване на цвят на футъра (долната част на сайта Ви).
Възможност за скриване или показване на допълнителните филтри в страниците за продажби и наеми.
Възможност за скриване или показване на навигация на страниците в допълнителните страници на сайта.